2015

29.12.2015 - Boży plan

Wtorek w Oktawie Bożego Narodzenia

Ewangelia na dzisiaj (Łk 2, 22-35):

Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela. A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu.

Minutka ze Słowem:

Boży plan

Pewnie nie było łatwo usłyszeć Maryi takie słowa. Przyniosła do świątyni swojego syna, żeby go ofiarować Bogu. Była bardzo młoda. Pewnie jak każda mama, miała serce przepełnione radością z narodzin dziecka, dumą i ufnością, że będzie szczęśliwy. A usłyszała: Twoje serce miecz przeniknie oraz Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. My już teraz wiemy co to miało oznaczać, ale Maryja – nie, i na pewno zastanawiała się nad znaczeniem tych słów. Wydarzenia, które się później działy były dla niej bardzo trudne, a dla nas zbawienne.

W naszym życiu często jest podobnie. To co wydaje się trudne, ma swój zbawienny finał. Bóg ma swój plan, a wszystkie Jego działania prowadzą do naszego zbawienia. Oddaj Mu wszystkie swoje trudności, a On na pewno wyprowadzi z nich dobro. Zaufaj Mu.

podpowiadają Gosia i Staszek Strzelcowie

primi sui motori con e-max