2015

26.12.2015 - dopiero co...

Święto św. Szczepana – II dzień Świąt Bożego Narodzenia

Ewangelia na dzisiaj (Mt 10, 17-22):

Jezus powiedział do swoich Apostołów: «Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić. Gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna; dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony».

Minutka ze Słowem:

dopiero co…

Jeszcze nie opadły emocje Narodzenia Pana, a już doganiają nas zatrważające słowa: Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Dopiero co radowaliśmy się z przyjścia Pana na świat, a już czujemy trwogę tego, co z Jego powodu może nas spotkać. Zaraz po Bożym Narodzeniu wspominamy św. Szczepana, pierwszego męczennika. Pochylamy się nad świadectwem wierności Jezusowi tego młodego człowieka. Widać w tym znak, że jako chrześcijanie musimy być świadomi wszystkiego tego, co może nas spotkać. Nie możemy zatrzymać się jedynie na glorii Narodzenia, ale juz krok za stajenką może nas spotkać nawet najtrudniejsze doświadczenie.

Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić. Gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was.

Pan Jezus mówiąc o najtrudniejszych rzeczach które mogą nas spotkać, dodaje otuchy i wzbudza nadzieję - ten, kto szczerze wierzy i wyznaje swoją wiarę zawsze będzie miał w Nim pocieszenie. Czy może być coś co bardziej wzbudza nadzieję, jeśli nie to, że mój Pan zawsze będzie ze mną?

Panie Jezu ucz mnie ufności i gotowości do wyznania wiary jak św. Szczepan, zapatrzenia w Ciebie i gotowości przebaczenia.

podpowiada Zosia Sokołowska prosto z Peru

primi sui motori con e-max