2015

16.12.2015 - zatrzymaj się!

Środa III tygodnia Adwentu

Ewangelia na dzisiaj (Łk 7, 18b-23):

Jan przywołał do siebie dwóch spośród swoich uczniów i posłał ich do Pana z zapytaniem: Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Gdy ludzie ci zjawili się u Jezusa, rzekli: Jan Chrzciciel przysyła nas do Ciebie z zapytaniem: Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? W tym właśnie czasie wielu uzdrowił z chorób, dolegliwości i [uwolnił] od złych duchów; oraz wielu niewidomych obdarzył wzrokiem. Odpowiedział im więc: Idźcie i donieście Janowi to, coście widzieli i słyszeli: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia i głusi słyszą; umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi.

Minutka ze Słowem:

Zatrzymaj się!

Życie we współczesnym świecie ma ogromne tempo. A Adwent jest czasem kiedy to tempo jeszcze wzrasta. Świąteczne porządki, zakupy, prezenty sprawiają że trudno jest się zatrzymać aby przyjrzeć się otaczającej nas rzeczywistości. Jezus dzisiaj mówi do nas: „patrz uważnie, ja jestem i działam w tym świecie”.

Panie Jezu, naucz nas zauważać znaki Twojej obecności w naszym życiu.

podpowiadają: Marta i Grzegorz Dobrowolscy

primi sui motori con e-max