2015

14.12.2015 - motywacja

Poniedziałek III tygodnia Adwentu

Ewangelia na dzisiaj (Mt 21, 23-27):

Gdy Jezus przyszedł do świątyni i nauczał, przystąpili do Niego arcykapłani i starsi ludu z pytaniem: Jakim prawem to czynisz? I kto Ci dał tę władzę? Jezus im odpowiedział: Ja też zadam wam jedno pytanie; jeśli odpowiecie Mi na nie, i Ja powiem wam, jakim prawem to czynię. Skąd pochodził chrzest Janowy: z nieba czy od ludzi? Oni zastanawiali się między sobą: Jeśli powiemy: z nieba, to nam zarzuci: Dlaczego więc nie uwierzyliście mu? A jeśli powiemy: od ludzi - boimy się tłumu, bo wszyscy uważają Jana za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi: Nie wiemy. On również im odpowiedział: Więc i Ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię.

Minutka ze Słowem:

motywacja

Dziś  Jezus spotyka się z arcykapłanami i starszymi ludu. Zadają Mu pytanie o chrzest Janowy. Jednak nie ważne jest o co, ale dlaczego, pytają. Jezus od razu demaskuje w nich fałsz. On nienawidzi obłudy i kłamstwa bo sam jest pełnią prawdy. We współczesnym świecie jest bardzo dużo nieszczerości, manipulacji i kłamstwa. Ludzie bardzo często chcą coś „ugrać” dla siebie, ich intencje nie są czyste. Warto się dziś przyjrzeć swojemu sercu i swoim motywom działania.

Panie, oczyszczaj nasze myśli z kłamstwa i manipulacji oraz naucz prawdziwej szczerości.

podpowiadają Marta i Grzegorz Dobrowolscy

primi sui motori con e-max