#JednoSłowo 2018

Wojciech

b_250_250_16777215_00_images_Plakaty_2018_JednoSlowo_Kwiecien_23_04_18.jpgUroczystość Św. Wojciecha, biskupa i męczennika

Imię dzisiejszego Patrona należy do najstarszych i jednocześnie wciąż popularnych polskich imion. Jest zlepkiem dwóch członów: woj – wojownik, żołnierz, rycerz i ciech­ – pochodzące od cieszyć się, nieść radość. Wojciech to żołnierz, który przynosi radość, pociechę. Jeszcze inni mówią, że oznacza tego, który niesie radość walczącym.

Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne

Ewangelia wyjaśnia nam wyraźnie w jaki sposób ten żołnierz Chrystusa przynosi pociechę tym, którzy walczą? Czyli nam. Oddając swoje życie.

Ale Patron to nie tylko ktoś, kto się nami opiekuje, ale także ktoś, kto ma być dla nas wzorem do naśladowania. Prawdziwa radość i szczęście nie rodzi się z myślenia o sobie – ono zawsze prowadzi do samotności. Prawdziwa radość i szczęście rodzi się zawsze z gotowości oddania swojego życia – dla innych.

primi sui motori con e-max