#JednoSłowo 2018

Spotkanie

b_250_250_16777215_00_images_Plakaty_2018_JednoSlowo_Kwiecien_20_04_18.jpgPiątek 3 tygodnia wielkanocnego

Jednym z głównych tematów okresu wielkanocnego są różne spotkania ze Zmartwychwstałym. Także dzisiejsze fragmenty podpowiadają nam kilka miejsc / rzeczywistości, w których mogą stać się dla nas miejscem spotkania z Jezusem.

Pierwszym miejscem spotkania z Chrystusem jest Eucharystia. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i pije krew moją, trwa we Mnie, a Ja w nim. Nie da się tego bardziej wyraźnie powiedzieć. To było tak szokujące dla słuchaczy Jezusa, że nie byli w stanie tego pojąć.

Drugie miejsce spotkania to pokorna modlitwa.

Gdy zbliżał się już w swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: „Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?” Powiedział: „Kto jesteś, Panie?” A On: „Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz.

To sprowadzenie wojującego Szawła do parteru. Zmuszenie go by uklęknął, upadł na ziemię – jest początkiem jego spotkania ze Zmartwychwstałym, które zmieni całe jego życie. Można być człowiekiem bardzo religijnym (takim był Szaweł), ale spotkanie z Bogiem zaczyna się od serca, które dotyka ziemi swoich słabości; konfrontuje się ze swoją ślepotą; przekonuje się o tym, że samo z siebie błądzi i jest bezsilne.

W takiej pokornej modlitwie również Ananiasz spotyka Pana i zostaje pouczony o tym, jakie kroki ma podjąć w stosunku do Szawła. Właśnie Ananiasz, który nazywa prześladowcę Szawła swoim bratem wskazuje nam na trzecie miejsce spotkania z Panem, jakim jest miłość bliźniego.

Chrystus Zmartwychwstały chce się ze mną spotkać…

 
primi sui motori con e-max