#JednoSłowo 2018

Hojny

b_250_250_16777215_00_images_Plakaty_2018_JednoSlowo_Kwiecien_10_04_18.jpgWtorek 2 tygodnia Wielkanocnego

Możemy żyć na dwa różne sposoby.

Pierwszy z nich, który nazwijmy starym, to ten, w którego centrum stawiamy siebie. To ten, w którym ja i moje potrzeby, zainteresowania, bolączki, radości stają się najważniejsze.

Ale jest też i sposób drugi. Ten, który pokazują nam dzisiejsze czytania. To jest nowe życie, które w centrum nie stawia już samego siebie, ale w którym został wywyższony Syn Człowieczy.

Co to jednak konkretnie oznacza dla mnie? Jak to przełożyć na życie codzienne?

Z lektury dzisiejszego Słowa wyciągam trzy zasady tego nowego sposobu życia.

  1. Pierwsi chrześcijanie żyli w głębokiej świadomości obdarowania miłością Boga, nowym życiem, przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. To był ów Jeden duch i jedno serce, które ożywiały wszystkich wierzących.
  2. Kto jest kochany ten chce kochać. Dlatego też druga zasada, którą można włączyć w swoje życie codzienne to miłość wzajemna.
  3. Miłość ze swej natury zaś nie jest skąpa, nie ma górnej granicy miłości. Miłość jest hojna. Kto widzi, jak hojnie został obdarowany ten również chce hojnie dzielić się z innymi, nie tylko duchowo, ale też materialnie.

primi sui motori con e-max