Zasłonić

Czytaj więcej...Sobota 20 tygodnia zwykłego

Kolejny raz prorok Ezechiel przekazuje nam opis widzenia chwały Bożej, jedynego w swoim rodzaju spotkania z Bogiem przychodzącym do człowieka w świątyni. Nie bez znaczenia jest kierunek, z którego przychodzi – od wschodu. Jak światło, które rozbija ciemności nocy pierwszymi brzaskami świtu właśnie na wschodzie. Przychodzi do świątyni, w której chce zamieszkać, aby człowiek mógł się z Nim w tej chwale spotkać.

Czytaj więcej...